कुरआन में सूफी sufi in quran

कुरआन में सूफी 

सूफी अल्‍लाह के वो मख्‍सूस बन्‍दे हैं जिन्‍हें अल्‍लाह ने अपनी किताब क़ुरआन शरीफ में अलग अलग नामों से याद फरमाया। जैसे –
o    अस्‍सादेकीन        सच्‍चे
o    अस्‍सादेकात        सच्‍ची औरतें
o    अलकानेतीन       अदबवाले, फरमाबरदार
o    अलकानेतात       अदबवाले, फरमाबरदार औरतें
o    अलखाशेईन        आजीज़ी करने वाले
o    अलमोक़ेनीन       यक़ीन करने वाले
o    अलमुख्‍लेसीन     अख्‍लास के साथ अल्‍लाह की बंदगी करने वाले
o    अलमोहसेनीन     नेकी व एहसान करने वाले
o    अलखाएफीन       अल्‍लाह का खौफ रखने वाले
o    अर्राजीन              उम्‍मीद रखने वाले
o    अलवाजलीन       अल्‍लाह से डरने वाले
o    अलआबेदीन        इबादत करने वाले
o    अस्‍साएमीन        रोज़े रखने वाले
o    अस्‍साबेरीन         सब्र करने वाले
o    अर्राज़ीन             राज़ी ब रज़ा रहने वाले
o    अलऔलिया        अल्‍लाह के वली
o    अलमुत्‍तक़ीन      तक़वा करने वाले
o    अलमुस्‍तफीन      मुन्‍तखब, चुने हुए
o    अलमुजतबीन     मुन्‍तखब किये हुए
o    अलअबरार          नेकी करने वाले
o    अलमुक़रबीन      क़ुर्बवाले
o    मुशाहेदिन           शहादत देने वाला
o    अलमुतमईन       मुतमईन रहने वाला
o    अलमुक़तसेदिन
Sufi in Quran
Sūphī allāha kē vō makhsūsa bandē haiṁ jinhēṁ allāha nē apanī kitāba qura’āna śarīpha mēṁ alaga alaga nāmōṁ sē yāda pharamāyā. Jaisē – 
O as’sādēkīna saccē 
O as’sādēkāta saccī auratēṁ 
O alakānētīna adabavālē, pharamābaradāra 
O alakānētāta adabavālē, pharamābaradāra auratēṁ 
O alakhāśē’īna ājīzī karanē vālē 
O alamōqēnīna yaqīna karanē vālē 
O alamukhlēsīna akhlāsa kē sātha allāha kī bandagī karanē vālē 
O alamōhasēnīna nēkī va ēhasāna karanē vālē 
O alakhā’ēphīna allāha kā khaupha rakhanē vālē 
O arrājīna um’mīda rakhanē vālē 
O alavājalīna allāha sē ḍaranē vālē 
O ala’ābēdīna ibādata karanē vālē 
O as’sā’ēmīna rōzē rakhanē vālē 
O as’sābērīna sabra karanē vālē 
O arrāzīna rāzī ba razā rahanē vālē 
O ala’auliyā allāha kē valī 
O alamuttaqīna taqavā karanē vālē 
O alamustaphīna muntakhaba, cunē hu’ē 
O alamujatabīna muntakhaba kiyē hu’ē 
O ala’abarāra nēkī karanē vālē 
O alamuqarabīna qurbavālē 
O muśāhēdina śahādata dēnē vālā 
O alamutama’īna mutama’īna rahanē vālā 
O alamuqatasēdina